Vitajte na stránke ASZŠ SR

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR je združenie stredných zdravotníckych škôl, ktorého primárnym cieľom je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách a tým prispieť k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti. Je združenie, ktoré má záujem o riešenie špecifík zdravotníckeho vzdelávania a zvyšovanie kvality absolventov SZŠ.Bola založená ako dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb V Trnave, dňa 13.9.1995. Jej prvým sídlom boli Košice a dlhoročnou prezidentkou RNDr. Helena Turisová . V súčasnosti má 28 členov z 29 SZŠ v SR.
 
Študijné odbory

* neprofiluje sa od 01.09.2011 **neprofiluje sa od 01. 09. 2012   *** neprofiluje sa od 1998

 

Kódy platné od 1.9.2012

Kódy platné do 31.8.2012

Študijný odbor

AV

5304 M

5304 6

asistent výživy

ZL

5308 M

5308 6

zdravotnícky laborant

FL

5311 M

5311 6

farmaceutický laborant

OČO

5312 M

5312 6

očný optik

OT

5314 M

5314 6

ortopedický technik

ZUA

5358 M

5358 6

zubný asistent

ZA

5356 M

5356 6

zdravotnícky asistent

MAS

5370 M

5370 6

masér

MAS

5376 M

 

masér pre zrakovo hendikepovaných

SA

5371 H

5371 3

sanitár

OP

 

5351 3

ortopedický protetik***

ZZ

 

5315 6

zdravotnícky záchranár

ZT

5310 N

5310 6

zubný technik

DFT

5317 Q

5317 7

diplomovaný fyzioterapeut

DVS

5325 Q

5325 7

diplom. všeobecná sestra

DOPT

5335 Q

5335 7

diplomovaný optometrista

DRA

5333 Q

5333 7

diplom. rádiologický asistent

DDH

 

5328 7

diplom. dentálna hygienička**

DZT

 

5329 7

diplomovaný zubný technik*

DZZ

 

5332 7

diplomovaný zdravotnícky záchranár*

DMTL

 

5345 7

diplom. medicínsko-technický laborant*