ASZŠ SR podpísala spoločné komuniké zástupcov organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve

11. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve.

Strieborná medaila na International Young Inventors Project Olympiad (IYIPO)

Žiak Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach Erik Schmotzer  sa v dňoch 21. až 23. apríla zúčastnil na 10. ročníku medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov IYIPO v Gruzínsku. Viac ako 200 účastníkov zo 40 krajín sveta  sa v Tbilisi pokúsilo obhájiť svoje projekty v nasledovných kategóriách: biológia a ekológia, matematika, inžinierstvo, informačné technológie, chémia a fyzika.

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci - KOŠICE

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 v Košiciach 22.4.2016 zorganizovala pre tímy stredných zdravotníckych škôl z východoslovenského regiónu súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Konala sa pod záštitou Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR. Partnerom súťaže bola SOŠ technická v Košiciach, ktorá poskytla časť svojich priestorov.

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci - ŽILINA

Pod záštitou Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR sa v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Žiline 12. apríla 2016 uskutočnila súťaž tímov stredných zdravotníckych škôl zo stredoslovenského regiónu v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž v doobedňajších hodinách oficiálne otvorila riaditeľka SZŠ v Žiline Mgr. Daniela Peclerová s prezidentom Asociácie stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky Mgr. Miroslavom Sekulom, o technické zabezpečenie

Vráti sa vzdelávanie sestier na stredné školy?

Správy RTVS -nedeľa 17.4. 2016 - od 12 minúty 30 sek.

Tlačové vyhlásenie Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR k programovému vyhláseniu vlády

4. Celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent

      V aule Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici sa dňa 6. apríla 2016 konala konferencia žiakov odboru Zdravotnícky asistent. Podujatia sa zúčastnilo 153 účastníkov, z toho 50 hostí z 15 hosťujúcich škôl Slovenska.

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci - TRNAVA

22. 3. 2016 sa  SZŠ Trnava zhostila úlohy organizátora 1. ročníka  regionálneho kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Vyhlasovateľom súťaže  je Asociácia  SZŠ SR. Po niekoľko týždňových organizačných, odborných, materiálnych ako aj administratívnych  príprav prišiel deň ,,D“, ktorý otvorila riaditeľka školy  RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH.  Súťaže sa zúčastnilo všetkých 10 zdravotníckych škôl zo západoslovenského 

Sme "top"školy na Slovensku

Kvalitu školy je ťažké ohodnotiť, napriek tomu sa v poslednej dobe podarilo zostaviť viacero rebríčkov, ktoré sa snažia porovnať stredné školy a umožniť absolventom základných škôl a ich rodičom výber tej správnej SŠ. Ten ostatný rebríček SOŠ uverejnený v televízii Markíza nás môže len a len tešiť, veď v ňom dominujú práve SZŠ. Výskum sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Realizoval ho Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB.

Celoštátna súťaž žiakov SZŠ v prvej pomoci

V tomto roku sa po prvý krát uskutoční tradičná súťaž, ktorú desať rokov realizovala SZŠ Dunajská Streda v novom formáte. Celoštátnemu kolu, ktoré sa bude konať 7-8 júna (DS) budú predchádzať regionálne kolá, z ktorých postúpi 12 najlepších družstiev. Regionálne kolá sa uskutočnia v tomto ročníku v Košiciach 22.4., Žiline 12.4. a Trnave už 22.3.2016.

štatút súťaže    pozvánka ZA                                                                                pozvánka KE     
                                                                              pozvánka TT  
Syndikovať obsah