O praktickej sestre na pôde parlamentu

Z iniciatívy predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Štefana Zelníka sa dňa 22. júna 2017 uskutočnilo pracovné rokovanie členov Dočasnej komisie k problematike sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v budove Národnej rady Slovenskej republiky.

12. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI MÁ VÍŤAZA

V Strednej zdravotníckej škole v Žiline  sa v dňoch 13.6.-14.6.2017 konal 12 ročník Celoslovenskej súťaže v prvej pomoci. Zúčastnili sa jej 3-členné družstvá žiakov z 12 stredných zdravotníckych škôl zo Slovenska a 1 z Českej republiky. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia stredných zdravotníckych škôl a Stredná zdravotnícka škola v Žiline bola tohtoročným organizátorom, lebo minulý rok vyhrala celoslovenské kolo. Organizačne aj materiálne pomáhali zabezpečiť akciu zamestnanci spoločnosti Falck SK.

DEŇ OŠETROVATEĽSTVA A REHABILITÁCIE V KOŠICIACH

Deň ošetrovateľstva sa slávi na celom svete na znak úcty, rešpektu a podpory ošetrovateľských profesií. K tomuto sme  chceli  prispieť aj my, a preto sme zorganizovali na našej škole toto jedinečné podujatie.

Poznáme finalistov celoštátnej súťaže v prvej pomoci, ktoré sa uskutoční 14. júna v Žiline

Regionálne kolá súťaže v prvej pomoci pod záštitou ASZŠ SR sa v zmysle štatútu konali u minuloročných víťazov regionálnych kôl. Západoslovenský región súťažil  5.4.v Topoľčanoch v SZŠ sv. Vincenta de Paul  východoslováci sa stretli 20. 4. 2017 v Prešove na SZŠ sv. Bazila Veľkého a zástupcovia SZŠ stredoslovemského regiónu bojovali v SZŠ Zvolen 27.4. Aj touto cestou ďakujeme organizátorom za zvládnutie náročnej úlohy, gratulujeme postupujúcim družstvám a tešíme sa na finále do Žiliny.

Učíme pre prax

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici v Prešove kladie veľký dôraz na sústavnú  odbornú prípravu žiakov počas štúdia na výkon budúceho zdravotníckeho povolania. Reaguje na aktuálnu potrebu stredoškolského odborného vzdelávania, a to na nevyhnutnosť praktického vzdelávania pre život.

Učitelia odborných predmetov sa snažia permanentne implementovať nové poznatky z ošetrovateľstva, fyzioterapie a masáží a taktiež z asistencie v zubnej ambulancii do vyučovacieho procesu.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil SZŠ v Prešove.

Jedným z významných dní, ktorý sa zapíše do dejín Strednej zdravotníckej školy v Prešove je 16. marec 2017. V tento deň navštívil školu  minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Jeho návšteva bola zameraná na odbornú prednášku so žiakmi 4. ročníka denného štúdia v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Prednáška s následnou diskusiou súvisela s vyhláškou č. 28/2017 platnou od 01. marca 2017, v ktorej sa upravujú pracovné kompetencie zdravotníckeho asistenta. Program pokračoval  prehliadkou odborných  učební

Zhromaždenie delegátov 2017

http://www.szsbb.eu/img/SZS.jpgSnem asociácie sa uskutočnil 11. apríla v Banskej Bystrici v rozšírenom zložení, keď sa ho okrem riaditeľov zúčastnili aj garanti vybraných študijných odborov. Prezident asociácie vo svojom úvodnom príhovore pripomenul, že Asociácia SZŠ SR vznikla pred dvadsiatimi dvoma rokmi ako potreba jednotného presadzovania oprávnených záujmov stredných zdravotníckych škôl. Jej ambíciou bolo a je aktívne ovplyvňovať vývoj stredného zdravotníckeho školstva, chrániť práva a záujmy stredných zdravotníckych škô1 vo všetkých oblastiach ich činnosti (legislatívnej, výchovnovzdelávacej, ekonomickej a zamestnávateľskej).

Lučenecké zdravoťáčky sú majsterky Slovenska!

Tento ročník Majstrovstiev Slovenska v elektronických šípkach stredných škôl sa uskutočnil 7. 4. 2017 v Tatranskej Lomnici. Reprezentantky SZŠ Lučenec - Lenka Plichtová II. A, Soňa Tomalová II. A, Barbora Périová II. A, Dominika Murinčeková II. B nastúpili do súťaže skromne s cieľom nesklamať hlavne seba.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil SZŠ v Trenčíne.

14. marec 2017 bol výnimočným dňom nielen pre maturantov, ale aj pre SZŠ v Trenčíne školu. Kým štvrtáci písali maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry, do priestorov školy zavítala vzácna návšteva -  minister zdravotníctva JUDr., Ing. Tomáš Drucker spolu so  šéfom tlačového oddelenia ministerstva zdravotníctva Ing. Tomášom Kučom, generálnym riaditeľom sekcie stratégie a programu Ing. Petrom Salonom a Ing. Danielou Hilčíkovou, vedúcou odboru školstva a kultúry TSK.

Od 1. marca je v platnosti vyhláška o rozšírení kompetencií zdravotníckych asistentov

konečne uzrela svetlo sveta vyhláška 28/2017

prosím vedenia jednotlivých škôl o jej pozorné preštudovanie a následné kroky pre jej naplnenie.

Syndikovať obsah